• Производство, продажба и сервиз на туристически атракционни влакчета

  Ние сме сертифицирани  по ISO9001:2008, ISO18001:2007, ISO14001:2004. Ние изработваме поръчкови туристически атракционни влакчета, както бензин/газ, дизел, така и електро.

 • Туристическо атракционно влакче – под наем

  Отдаване под наем и експлоатация на туристически атракционни влакчета.                                 Тази година произведохме 10 броя различни влакчета.

 • Ценова листа на CCTV камери

  Ценова листа на CCTV камери Предлагаме всякакви видове CCTV камери и аксесоари към тях: HDR камери, ip камери, автоматични бленди, антивандалски камери, вандалоустойчиви камери, варифокален обектив, Видео наблюдение, видеонаблюдение,...

 • Зареждане на тонер касети

  Ценова листа за пълнене и рециклиране на тонер касети Предлагаме професионално зареждане/рециклиране на тонер касети. Зареждането включва – пълно почистване на тонер касетата (остатъчен тонер, почистване на основните...

 • Online магазин

  От тук можете да пазарите директно Компютри , Аксесоари за видеонаблюдение, Аксесоари за Notebook(лаптопи), Видео карти, Готови Интернет Страници EasyWEB, Вентилатори, Захранване, Звукови карти, CD/DVD Празни, Кабели, Карти с памет,...

 
септември - 23 - 2010

Възложител: Териториално поделение “Социално осигуряване” на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Добрич
Получен на: 23.12.2009 г.
Преписка: 00145-2009-0115 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на консумативи за компютърна, принтерна и копирна техника ТП на НОИ Добрич през 2010г.
Описание: Доставка на консумативи за компютърна, принтерна и копирна техника, необходими за нуждите на ТП на НОИ Добрич, съгласно “Пълно описание на обекта на поръчката”, приложено в документацията на процедурата

септември - 23 - 2010

Възложител: Община Провадия
Получен на: 28.08.2008 г.
Преписка: 00392-2008-0012 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: “Доставка на оборудване по Общинска програма Оптимизация на училищната мрежа в Община Провадия”
Описание: Доставка на оборудване по общинска програма “Оптимизация на училищната мрежа в Община Провадия”, по четири обособени позиции: І обособена позиция – Доставка на компютърна техника и оборудване;ІІ обособена позиция – Доставка на обзавеждане и оборудване на кабинети и физкултурни салони; ІІІ обособена позиция – Доставка на отоплителна и климатична техника и ІV обособена позиция – Доставка на пожарогасители, косачки и др.стоки.

септември - 23 - 2010

Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Варна
Получен на: 30.04.2008 г.
Преписка: 00606-2008-0017 (Възложена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Име: Покупка и доставка на компютърни системи и консумативи – с технически характеристики, описани в документацията за участие в процедурата.
Описание: Покупка и доставка на компютърни системи и консумативи – с технически характеристики, описани в документацията за участие в процедурата. Срок на договора-една година считано от датата на подписване на договора. Доставките ще се извършват регулярно през годината, след предварителна писмена заявка, франко склада на възложителя. Кандидатите предлагат единични цени на стоките в лева без ДДС.

септември - 23 - 2010

Възложител: Община Кюстендил
Получен на: 12.03.2008 г.
Преписка: 00426-2008-0003 (Възложена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Име: Доставка на стоки, осъществявани чрез покупка – компютърна техника, обособена в самостоятелни позиции /групи/: 1. Настолен компютър; 2. Работна станция; 3. Монитор 17″”; 4. Монитор 19″”; 5. Матричен принтер; 6. Лазерен принтер; 7. Лазерно многофункционално устройство; 8. Сървър; 9. Непрекъсваем ТЗИ; 10. Комуникационен шкаф за сървъри; 11. Защитна стена за нуждите на общинската администрация за бюджетна 2008 година
Описание: Доставка на стоки, осъществявани чрез покупка – компютърна техника, обособена в самостоятелни позиции /групи/: 1. Настолен компютър; 2. Работна станция; 3. Монитор 17″”; 4. Монитор 19″”; 5. Матричен принтер; 6. Лазерен принтер; 7. Лазерно многофункционално устройство; 8. Сървър; 9. Непрекъсваем ТЗИ; 10. Комуникационен шкаф за сървъри; 11. Защитна стена за нуждите на общинската администрация за бюджетна 2008 година

септември - 23 - 2010

Възложител: Икономически университет – Варна
Получен на: 15.02.2008 г.
Преписка: 00001-2008-0001 (Възложена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Име: Доставки на компютърна, периферна и мултимедийна техника през 2008 и 2009 год. по заявки до края на действие на договора и сервизно обслужване през гаранционния срок.
Описание: Доставки на компютърна, периферна и мултимедийна техника през 2008 и 2009 год. по заявки до края на действие на договора и сервизно обслужване през гаранционния срок. по обособени позиции, както следва: ОП №1 – Компютърни системи – среден клас; ОП №2 – Компютърни системи – нисък клас; ОП №3 – Компютри – мобилни; ОП №4 – Принтери лазерни – среден клас; ОП №5 – Принтери лазерни – нисък клас; ОП №6 – Мултимедийни проектори.