• Производство, продажба и сервиз на туристически атракционни влакчета

  Ние сме сертифицирани  по ISO9001:2008, ISO18001:2007, ISO14001:2004. Ние изработваме поръчкови туристически атракционни влакчета, както бензин/газ, дизел, така и електро.

 • Туристическо атракционно влакче – под наем

  Отдаване под наем и експлоатация на туристически атракционни влакчета.                                 Тази година произведохме 10 броя различни влакчета.

 • Ценова листа на CCTV камери

  Ценова листа на CCTV камери Предлагаме всякакви видове CCTV камери и аксесоари към тях: HDR камери, ip камери, автоматични бленди, антивандалски камери, вандалоустойчиви камери, варифокален обектив, Видео наблюдение, видеонаблюдение,...

 • Зареждане на тонер касети

  Ценова листа за пълнене и рециклиране на тонер касети Предлагаме професионално зареждане/рециклиране на тонер касети. Зареждането включва – пълно почистване на тонер касетата (остатъчен тонер, почистване на основните...

 • Online магазин

  От тук можете да пазарите директно Компютри , Аксесоари за видеонаблюдение, Аксесоари за Notebook(лаптопи), Видео карти, Готови Интернет Страници EasyWEB, Вентилатори, Захранване, Звукови карти, CD/DVD Празни, Кабели, Карти с памет,...

 
април - 21 - 2011

Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Варна
Номер: 00606-2007-0006
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Описание: Покупка и доставка на компютърни системи и консумативи – с технически характеристики, описани в документацията за участие в процедурата.

Срок на договора: една година считано от датата на подписване на договора. Доставките ще се извършват регулярно през годината, след предварителна писмена заявка, франко склада на възложителя. Кандидатите предлагат единични цени на стоките в лева без включен ДДС;
Краен срок: 06.04.2007 г.

септември - 23 - 2010

Възложител: Община Бургас
Получен на: 30.03.2010 г.
Преписка: 00797-2010-0010 (Частично възложена и частично прекратена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на оборудване и софтуер ЛОТ 1 – Оборудване на професионални гимназии ЛОТ 2 – Специализирано оборудване за кабинети ЛОТ 3 – Компютърно и Повече

септември - 23 - 2010

Възложител: “Водоснабдяване и канализация”ООД – Варна

Получено на: 06/05/2009

Дело: 00606-2009-0020 (посочва се)

Процедура: Открит конкурс по НВМОП

Име: Закупуване и доставка на компютърни системи и консумативи.

Описание: Закупуване и доставка на компютърни системи и консумативи / мастила, тонери и ленти на разположение в дружеството принтери. Доставката ще се извършва след предварителна заявка, франко склада на възложителя. Срок на договора – една година. Плащането – забави с банков превод. Участниците предлагат цена в лева без ДДС, доставка, срок на отложено плащане гаранция

септември - 23 - 2010

Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Варна
Получен на: 30.04.2008 г.
Преписка: 00606-2008-0017 (Възложена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Име: Покупка и доставка на компютърни системи и консумативи – с технически характеристики, описани в документацията за участие в процедурата.
Описание: Покупка и доставка на компютърни системи и консумативи – с технически характеристики, описани в документацията за участие в процедурата. Срок на договора-една година считано от датата на подписване на договора. Доставките ще се извършват регулярно през годината, след предварителна писмена заявка, франко склада на възложителя. Кандидатите предлагат единични цени на стоките в лева без ДДС.

септември - 23 - 2010

Възложител: Икономически университет – Варна
Получен на: 15.02.2008 г.
Преписка: 00001-2008-0001 (Възложена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Име: Доставки на компютърна, периферна и мултимедийна техника през 2008 и 2009 год. по заявки до края на действие на договора и сервизно обслужване през гаранционния срок.
Описание: Доставки на компютърна, периферна и мултимедийна техника през 2008 и 2009 год. по заявки до края на действие на договора и сервизно обслужване през гаранционния срок. по обособени позиции, както следва: ОП №1 – Компютърни системи – среден клас; ОП №2 – Компютърни системи – нисък клас; ОП №3 – Компютри – мобилни; ОП №4 – Принтери лазерни – среден клас; ОП №5 – Принтери лазерни – нисък клас; ОП №6 – Мултимедийни проектори.

септември - 23 - 2010


Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Варна
Номер: 00606-2007-0006
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Описание: Покупка и доставка на компютърни системи и консумативи – с технически характеристики, описани в документацията за участие в процедурата.

Срок на договора: една година считано от датата на подписване на договора. Доставките ще се извършват регулярно през годината, след предварителна писмена заявка, франкосклада на възложителя. Кандидатите предлагат единични цени на стоките в лева без включен ДДС;
Краен срок: 06.04.2007 г.