• Производство, продажба и сервиз на туристически атракционни влакчета

  Ние сме сертифицирани  по ISO9001:2008, ISO18001:2007, ISO14001:2004. Ние изработваме поръчкови туристически атракционни влакчета, както бензин/газ, дизел, така и електро.

 • Туристическо атракционно влакче – под наем

  Отдаване под наем и експлоатация на туристически атракционни влакчета.                                 Тази година произведохме 10 броя различни влакчета.

 • Ценова листа на CCTV камери

  Ценова листа на CCTV камери Предлагаме всякакви видове CCTV камери и аксесоари към тях: HDR камери, ip камери, автоматични бленди, антивандалски камери, вандалоустойчиви камери, варифокален обектив, Видео наблюдение, видеонаблюдение,...

 • Зареждане на тонер касети

  Ценова листа за пълнене и рециклиране на тонер касети Предлагаме професионално зареждане/рециклиране на тонер касети. Зареждането включва – пълно почистване на тонер касетата (остатъчен тонер, почистване на основните...

 • Online магазин

  От тук можете да пазарите директно Компютри , Аксесоари за видеонаблюдение, Аксесоари за Notebook(лаптопи), Видео карти, Готови Интернет Страници EasyWEB, Вентилатори, Захранване, Звукови карти, CD/DVD Празни, Кабели, Карти с памет,...

 
септември - 23 - 2010

Възложител: Община Бургас
Получен на: 30.03.2010 г.
Преписка: 00797-2010-0010 (Частично възложена и частично прекратена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на оборудване и софтуер ЛОТ 1 – Оборудване на професионални гимназии ЛОТ 2 – Специализирано оборудване за кабинети ЛОТ 3 – Компютърно и Повече

септември - 23 - 2010

Възложител: Община Аксаково
Получен на: 02.12.2009 г.
Преписка: 00237-2009-0016 (Възложена)
Процедура: Договаряне с покана по НВМОП
Описание: Доставка и монтаж на кухненско оборудване, съгласно количествена сметка и технически спецификации описани в техническото предложение, приложени към документацията за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка, за следните обекти от образователната инфраструктура: – ОДЗ “Мир” с. Игнатиево и ОДЗ “Дружба” гр. Аксаково

септември - 23 - 2010

Възложител: Община Аксаково
Получен на: 14.07.2009 г.
Преписка: 00237-2009-0009 (Частично възложена и частично прекратена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Име: Доставка на ново оборудване за обекти от образователната инфраструктура на Община Аксаково
Описание: Доставка на офис и кухненско оборудване, съгласно количествена сметка и технически спецификации на следните обекти от образователната инфраструктура на Община Аксаково: ОУ “Св. Климент Охридски” с. Изворско, ОДЗ “Мир” с. Игнатиево, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Игнатиево, ОДЗ “Дружба” гр. Аксаково, ОУ “Иван Вазов” с. Л. Каравелово, ОУ “Св. Климент Охридски” с. Кичево, СОУ “Св. Климент Охридски” гр. Аксаково.