• Производство, продажба и сервиз на туристически атракционни влакчета

  Ние сме сертифицирани  по ISO9001:2008, ISO18001:2007, ISO14001:2004. Ние изработваме поръчкови туристически атракционни влакчета, както бензин/газ, дизел, така и електро.

 • Туристическо атракционно влакче – под наем

  Отдаване под наем и експлоатация на туристически атракционни влакчета.                                 Тази година произведохме 10 броя различни влакчета.

 • Ценова листа на CCTV камери

  Ценова листа на CCTV камери Предлагаме всякакви видове CCTV камери и аксесоари към тях: HDR камери, ip камери, автоматични бленди, антивандалски камери, вандалоустойчиви камери, варифокален обектив, Видео наблюдение, видеонаблюдение,...

 • Зареждане на тонер касети

  Ценова листа за пълнене и рециклиране на тонер касети Предлагаме професионално зареждане/рециклиране на тонер касети. Зареждането включва – пълно почистване на тонер касетата (остатъчен тонер, почистване на основните...

 • Online магазин

  От тук можете да пазарите директно Компютри , Аксесоари за видеонаблюдение, Аксесоари за Notebook(лаптопи), Видео карти, Готови Интернет Страници EasyWEB, Вентилатори, Захранване, Звукови карти, CD/DVD Празни, Кабели, Карти с памет,...

 
септември - 23 - 2010

Възложител: Община Бургас
Получен на: 30.03.2010 г.
Преписка: 00797-2010-0010 (Частично възложена и частично прекратена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Доставка на оборудване и софтуер ЛОТ 1 – Оборудване на професионални гимназии ЛОТ 2 – Специализирано оборудване за кабинети ЛОТ 3 – Компютърно и Повече

септември - 23 - 2010

Възложител: Община Разград
Получен на: 23.12.2009 г.
Преписка: 00338-2009-0017 (Възложена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Име: Доставка на специализирано оборудване за Художествена галерия “Професор Илия Петров” и Къща-музей “Анани Явашов” в град Разград Обособена позиция 1 – Доставка на компютри и офис оборудване Обособена позиция 2 – Доставка на специализирано експозиционно оборудване и пожарогасители
Описание: Малката обществена поръчка обхваща доставка на компютри и офис оборудване и на специализирано експозиционно оборудване и пожарогасители, свързани с изпълнение на проект за реконструкция и обновяване на 2 /два/ културни обекта в град Разград, обособени в 2 /две/ отделни позиции, описани в предмета и документацията на малката обществена поръчка.

септември - 23 - 2010

Възложител: Община Враца
Получен на: 19.12.2009 г.
Преписка: 00814-2009-0028 (Възложена)
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: “Доставка на оборудване за образователни дейности в гр. Враца” по две обособени позиции в рамките на проект „Създаване и гарантиране на висококачествени обществени места чрез комплексно обновяване на част от образователната инфраструктура на Община Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

септември - 23 - 2010

Възложител: Дирекция “Централно звено за финансиране и договаряне” /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ/
Получен на: 30.10.2009 г.
Преписка: 00210-2009-0071 (Частично възложена и частично прекратена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Име: „Доставка на компютърно и техническо оборудване за офисите на постоянните туининг съветници по следните проекти по Преходния финансов инструмент: BG/07/IB/EC/02, BG/07/IB/EN/01, BG/07/IB/EN/02, BG/07/IB/ Повече

септември - 23 - 2010

Възложител: Община Пазарджик
Получен на: 11.09.2009 г.
Преписка: 00385-2009-0020 (Възложена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Име: “Избор на доставчици на оборудване ”
Описание: Оборудването, обект на настоящата поръчка, представлява съвременно оборудване и техника, според нуждите на 5 училища в гр.Пазарджик: СОУ “Георги Бенковски”, Езикова гимназия “Бертолт Брехт”, Математическа гимназия “Константин Величков”, Гимназия “Ив. С. Аксаков” и ОУ “Св. Кл. Охридски” , като:. компютърни конфигурации, мултифункционални устройства, цветни принтери, преносими компютри, мултимедийни проектори, телевизори, система за озвучаване, копирни машини, смесителен пулт с вграден усилвател, микрофон и тонколони, дигитални фотоапарати, телескоп, стенни екрани за презентации с мотор. Доставчици на оборудване ще извършат доставка на място по съответните училища и инсталиране на място на предвидената техника за всяко от училищата, както и инсталиране на софтуер на преносимите компютри, компютърните конфигурации и работните станции. Изпълнението на настоящата поръчка цели: – Подобряване на образователните условия в 5 училища на територията на Община Пазарджик; – Въвеждане на ИКТ в учебния процес.

септември - 23 - 2010

Възложител: Община Аксаково
Получен на: 14.07.2009 г.
Преписка: 00237-2009-0009 (Частично възложена и частично прекратена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Име: Доставка на ново оборудване за обекти от образователната инфраструктура на Община Аксаково
Описание: Доставка на офис и кухненско оборудване, съгласно количествена сметка и технически спецификации на следните обекти от образователната инфраструктура на Община Аксаково: ОУ “Св. Климент Охридски” с. Изворско, ОДЗ “Мир” с. Игнатиево, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Игнатиево, ОДЗ “Дружба” гр. Аксаково, ОУ “Иван Вазов” с. Л. Каравелово, ОУ “Св. Климент Охридски” с. Кичево, СОУ “Св. Климент Охридски” гр. Аксаково.

септември - 23 - 2010

Възложител: Държавна агенция по туризъм /ДАТ/
Получен на: 21.05.2009 г.
Преписка: 00054-2009-0009 (Възложена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Име: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА ХАРДУЕР”
Описание: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И КОНФИГУРИРАНЕ НА ХАРДУЕР”

септември - 23 - 2010

Възложител: Община Провадия
Получен на: 28.08.2008 г.
Преписка: 00392-2008-0012 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: “Доставка на оборудване по Общинска програма Оптимизация на училищната мрежа в Община Провадия”
Описание: Доставка на оборудване по общинска програма “Оптимизация на училищната мрежа в Община Провадия”, по четири обособени позиции: І обособена позиция – Доставка на компютърна техника и оборудване;ІІ обособена позиция – Доставка на обзавеждане и оборудване на кабинети и физкултурни салони; ІІІ обособена позиция – Доставка на отоплителна и климатична техника и ІV обособена позиция – Доставка на пожарогасители, косачки и др.стоки.