• Производство, продажба и сервиз на туристически атракционни влакчета

  Ние сме сертифицирани  по ISO9001:2008, ISO18001:2007, ISO14001:2004. Ние изработваме поръчкови туристически атракционни влакчета, както бензин/газ, дизел, така и електро.

 • Туристическо атракционно влакче – под наем

  Отдаване под наем и експлоатация на туристически атракционни влакчета.                                 Тази година произведохме 10 броя различни влакчета.

 • Ценова листа на CCTV камери

  Ценова листа на CCTV камери Предлагаме всякакви видове CCTV камери и аксесоари към тях: HDR камери, ip камери, автоматични бленди, антивандалски камери, вандалоустойчиви камери, варифокален обектив, Видео наблюдение, видеонаблюдение,...

 • Зареждане на тонер касети

  Ценова листа за пълнене и рециклиране на тонер касети Предлагаме професионално зареждане/рециклиране на тонер касети. Зареждането включва – пълно почистване на тонер касетата (остатъчен тонер, почистване на основните...

 • Online магазин

  От тук можете да пазарите директно Компютри , Аксесоари за видеонаблюдение, Аксесоари за Notebook(лаптопи), Видео карти, Готови Интернет Страници EasyWEB, Вентилатори, Захранване, Звукови карти, CD/DVD Празни, Кабели, Карти с памет,...

 
септември - 23 - 2010

Възложител: Община Варна
Получен на: 19.02.2009 г.
Преписка: 00081-2009-0008 (Възложена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Име: „Доставка на консумативи за принтери за нуждите на Община Варна и подопечните й звена”
Описание: Доставка на консумативи за принтери за нуждите на Община Варна и подопечните й звена. При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка на консумативи за принтери за нуждите на Община Варна и подопечните й звена, съгласно предоставен от Възложителя списък, приложен към документацията за участие и при необходимост доставка на други принтерни консумативи извън него.

септември - 23 - 2010

Възложител: Община Варна
Получен на: 01.09.2008 г.
Преписка: 00081-2008-0094 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: “Доставка чрез покупка на мебели за обзавеждане на Училища на територията на град Варна по обособени позиции”
Описание: При изпълнение на обществената поръчка следва да се доставят чрез покупка: мебели за обзавеждане на І ЕГ, І ОУ, ІІ ОУ, ІІ СОУ, ІІІ ОУ, СОУ “Димчо Дебелянов”- Вечерна гимназия “Добри Войников” и ІV ЕГ “Фр.Ж.Кюри”; компютърни системи, видео системи, телевизори, мултифункционално устройство, принтери, климатични системи и др. видове оборудване за подобряване на материално техническата база на І ЕГ и компютърна система за подобряване на материално техническата база на СОУ “Димчо Дебелянов”- Вечерна гимназия “Добри Войников”,съгласно технически спецификации приложени към документацията за участие.

септември - 23 - 2010

Възложител: Община Варна
Номер: 00081-2007-0059
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Доставка и монтаж на компютърна техника за нуждите на Община Варна и второстепенните й разпоредители по обособени позиции.При изпълнение на поръчката доставката на компютърна техника, описана в Приложение №1 към документацията за участие по обособени позиции, ще се извършва чрез периодични заявки от Възложителя .
Краен срок: 11.07.2007 г.