• Производство, продажба и сервиз на туристически атракционни влакчета

  Ние сме сертифицирани  по ISO9001:2008, ISO18001:2007, ISO14001:2004. Ние изработваме поръчкови туристически атракционни влакчета, както бензин/газ, дизел, така и електро.

 • Туристическо атракционно влакче – под наем

  Отдаване под наем и експлоатация на туристически атракционни влакчета.                                 Тази година произведохме 10 броя различни влакчета.

 • Ценова листа на CCTV камери

  Ценова листа на CCTV камери Предлагаме всякакви видове CCTV камери и аксесоари към тях: HDR камери, ip камери, автоматични бленди, антивандалски камери, вандалоустойчиви камери, варифокален обектив, Видео наблюдение, видеонаблюдение,...

 • Зареждане на тонер касети

  Ценова листа за пълнене и рециклиране на тонер касети Предлагаме професионално зареждане/рециклиране на тонер касети. Зареждането включва – пълно почистване на тонер касетата (остатъчен тонер, почистване на основните...

 • Online магазин

  От тук можете да пазарите директно Компютри , Аксесоари за видеонаблюдение, Аксесоари за Notebook(лаптопи), Видео карти, Готови Интернет Страници EasyWEB, Вентилатори, Захранване, Звукови карти, CD/DVD Празни, Кабели, Карти с памет,...

 
април - 17 - 2010

I. Данни за фирмата

ЕТ „ 2002- КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ“ е със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. ” Младежка”, бл. 32, вх. Е, ет. 1, ап. 76,  тел: 052/ 731 747, факс: 052/ 72 92 43, нац. тел.: 0700 17 252, моб. Тел.: 0899 88 59 15.

Регистрирана е под ф. д. № 256/ 2001 год. на Варненски Окръжен съд,

Регистрирана е по ДДС през месец март 2006 г., Ид. №  103592978, Ид. № по ДДС BG 103592978,

представлява се от Константин Тихомиров Димитров в качеството му на Управител.

Адресите в гр. Варна са следните:

 • ЦЕНТРАЛЕН ОФИС: гр. Варна,ж. к. Трошево, ул. ” Младежка”, бл. 32, вх. Е, ет. 1, ап. 76;
 • СКЛАД: гр. Варна,ул. „ Одесос“ № 3, нац. Тел.: 0700 17 252;
 • ПРОИЗВОДТСВЕНА БАЗА: Западна промишлена зона №1661

II. Трудов потенциал

ЕТ „ 2002- КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ“ е фирма специализирана в асемблирането, продажбата и сервиз на компютърна техника, офис консумативи, канцеларски материали, хартия, офис техника, изграждане на системи за сигурност и видеонаблюдение. Доставка и монтаж на офис мебели, оборудване за училища, детски градини и читалища. Още от самото начало целта е успешно да се съчетаят търговската, консултантска и сервизна дейност, така че клиента да получи качествено обслужване в целия цикъл на закупуване и експлоатация на компютърна техника и периферия. Предлагат се както готови компютърни решения от водещи световни производители, така и окомплектовани с части от различни доставчици на хардуер. Освен това се предлагат собствени решения и разработка по поръчка на хардуер и софтуер, така че да се покрият и някои специфични изисквания на клиенти.

Персоналът на фирма ЕТ „ 2002- КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ“ се състои от  13 служители, назначени на трудов договор, в това число: инженери, икономисти с висше образование, техници, офис менъджери, шофьори. Някой служители са специалисти със средно образование.

Фирма ЕТ „ 2002- КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ“ разполага с висококвалифициран и обучен персонал, придобил дългогодишен опит основно от работата в тази фирма. Лоялността на служителите се обуславя от добрата грижа на фирмата към тях.

Персоналът, който пряко е зает с изпълнението на тези задачи има нужната квалификация, преминал е всички необходими курсове за квалификация и инструктаж, както вътре във фирмата така и извън нея, има нужния опит и е в състояние да се справи с доставката на артикулите по приложената спецификация и срокове. Периодично екипът бива изпращан и на обучения в други градове.

Ръководството внимателно и задълбочено проучва всеки кандидат за работа. Високо се ценят, както професионалния опит, стаж и квалификация, но най- вече потенциала за професионално развитие. При включването на нов член към екипа се преминава задължително през гратисен период, за да се провери готовността му да работи съвестно и коректно.

Средната възраст на служителите е между 22 и 35 години. Фирмата разполага както с човешки ресурси, които са натрупали достатъчно опит в работата, така и с млади хора, които генерират нови и актуални идеи за подобряване и оптимизиране на работния процес.

Повече от 40% от служителите на фирмата са с висше образование, а останалите са със средно специално образование. Задължително условие за ръководния персонал е да има висше образование. Фирмата насърчава своите служители да продължават своето образование и да подобряват квалификацията си, като им осигурява всички необходими условия, включително и финансова подкрепа.

При обявяването на вакантна позиция ръководството на фирмата отправя първо запитване до бюрата по труда за наличие на нужните специалисти. Друг използван вариант са сайтовете за подбор и набиране на персонал.

Ежегодно се изпращат служители на курсове за актуализиране на знанията им и осъвременяване на предлаганите услуги, за запознаване с новите артикули на пазара и съответно с представянето им на клиентите. Това е много важно, тъй като навременното запознаване с нови артикули позволява да се предлагат на клиентите най- новите и най- оптимални стоки от гледна точка на цена и качество.

Уважаеми господа, искаме да Ви уверим, че фирма ЕТ „ 2002- КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ“ разполага с висококвалифициран и обучен персонал. Ръководството внимателно и задълбочено анализира работата на фирмата и комуникацията с клиентите си, за да се оптимизира обслужването им и да се повиши ефективността на  работата. Основна задача при обслужването на такива обществени поръчки като тази е да се гарантира наличието на необходимите складови наличности за изпълнение на поръчката. За да се гарантира напълно това и да се избегнат евентуални изменения на количествата, необходимите складови количества се завишават минимум с 25% от заявеното за годината. Това гарантира сигурността на изпълнение на доставката, независимо от възникването на странични или форсмажорни обстоятелства, които могат да нарушат схемата за доставка на поръчката.

III. Фирмата се състои от следните звена:

А. Ръководен състав – осъществява ръководството на фирмата, приема насоките на развитие, инвестиционната програма на дружеството, осъществява контрол на дейността и насърчава продажбите.

Б. Логистика и доставки – осъществява стоковия поток от производство, внос или дистрибуторската мрежа до крайния потребител. Как всъщност работи това звено?

Служителите от този отдел ежедневно проследяват складовите наличности на база направени справки от складово- счетоводната програма. От тези данни и след анализ на продажбите по продуктови групи се проследява кои артикули са достигнали минимално допустимите си количества (съобразно подписаните договори за доставка, коригирано с очакваните продажби в търговските обекти на база минал период, увеличен с 25%). След това служител на фирмата изпраща поръчки към доставчиците, с които ЕТ „ 2002- КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ“ има договорни отношения. Благодарение на стриктния график и ефективната мобилна комуникационна мрежа, местонахождението на автомобилите на фирмата е постоянно известно. Това дава възможност, ако има нужда от спешна доставка на стоката, най-близо находящия се служител на фирмата да я вземе от доставчика и да възстанови нужното количество в склада.

Стандартно възстановяването на складовите наличности се извършва максимум в рамките на работния ден.

При получаване на заявка по телефон, факс, Е-mail или друг алтернативен начин, отговорния служител за доставките се свързва със складовата база и препраща заявката. Там тя се приготвя и опакова, подходяща за транспортиране. В същото време съответния служител подготвя необходимите документи, съпътстващи доставката на стоката и автомобил на фирмата отпътува към клиента, за да достави заявката. След пристигане на място заявката се разтоварва в склада на клиента и се предават документите, свързани с доставката. След това се съобщава в логистиката за приключване на доставката.

В. Търговски обекти и дилъри – осъществяват продажби на място от търговските обекти на фирмата, като извършват и услуги като копиране, ламиниране и подвързване. Дейността на дилърите на фирмата е свързана с обслужването на клиенти на фирмата на място без да се налага те да идват в търговските обекти.

Всички структури на фирмата изпълняват стриктно задачите си, за да може доставките да се извършват максимално бързо, качествено и ефективно.

Служителите от отделните звена могат да заемат всеки един пост от различните звена, така че отсъствието на един или няколко служителя да не се отрази на качеството на изпълняваните доставки.

Изградена е и внедрена система за управление на качеството, съобразно стандарта ISO 9001:2008 във фирмата. В тази връзка беше проведено обучение на служителите и се обособи самостоятелно звено, което разработи, документира, внедри и поддържа системата за управление на качеството, като непрекъснато подобрява нейната ефикасност в съответствие с изискванията на този международен стандарт.

IV. Автопарк

Автомобилите, с които разполага фирмата на територията на град Варна са 8 / осем/ на брой.

Част от автомобилите са взети на лизинг. Това е изключително удобно, тъй като не се налага да се отделят средства наведнъж за нови автомобили, а да се съсредоточат в поддържане на по- големи складови наличности. В същото време фирмата разполага с нови автомобили, гарантиращи безаварийна работа и навременно доставяне на стоките. От друга страна един автомобил, който е сравнително нов има по- малък разход, както на гориво, така и на резервни части. По- старите автомобили са оборудвани с  газови и метанови уредби, което предполага нисък разход и възможност за снижаване до минимум на преките разходи, свързани с доставката на стоки.

Фирмата има взето решение за подмяната на един и вземането на два лекотоварни автомобила на лизинг с цел още по-добра организация на доставка на стоките на място.

Освен използваните автомобили фирмата има сключени договори с външни транспортни фирми за превоз на стоки с микробуси до 2, 5 тона и камиони с товароносимост до 6 тона.  Използването на специализирани фирми е удобно, тъй като разходите по поддръжка на такива големи камиони е твърде висока и икономически необоснована. Много по- разумно е да насочим усилията си в подобряване качеството на обслужване и снижаването на преките разходи за доставка.

V. Складове, сервиз и търговски обекти

Фирмата разполага с разпределена структура от складове, сервиз,  търговски обекти и дилъри. ЕТ „ 2002- КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ“, разработи и електронен магазин с безплатна доставка на всички предлагани стоки на територията гр. Варна.

VI. Пряко зает с поръчката персонал:

Фирма ЕТ „ 2002- КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ“ разполага с високо квалифициран и обучен персонал, придобил дългогодишен опит основно от работата в тази фирма. Лоялността на служителите се обуславя от добрата грижа на фирмата към тях. Ежегодно поне двама представители се изпращат на обучение, което не само ги поддържа в крак с последните новости на пазара, но и повишава тяхната квалификация, като избора им се прави на ротационен принцип.

Пряко с изпълнение на поръчката ще се ангажират четири души с висше образование и пет със средно- специално. Тяхната задача е, след получаване на поръчка от Възложителя, да следят и координират дейността по приготвяне на стоката и придружаващата я документация и своевременното изпълнение на доставката до склада на възложителя. Тяхна задача е също така и следенето за правилно протичане на целия процес от поръчката до доставката на стоката, както и коригиране на възникнали евентуални несъответствия при изпълнението на поръчката. Всички служители разполагат с мобилни телефони, като фирмата има сключени договори с два мобилни оператора, гарантиращо бърза и лесна връзка, намаляване на разходите за комуникации, по- добра координация и по- бързо и точно изпълнение на поръчките.

След проведено обучение, служителите на ЕТ „ 2002- КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ са подготвени да изпълняват задълженията си съблюдавайки внедрени процедури по стандарта ISO 9001:2008 , като конкретно този аспект на работата им ще бъде наблюдаван от обучен мениджър по качеството.

От 16. 09. 2008 год., ни е издадено свидетелство за регистрация на търговска марка, от Патентно ведомство на Рбългария.

ЕТ „ 2002- КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ“ гарантира за персонала, който е изцяло пряко е зает с изпълнението на поставените му задачи има нужната квалификация, преминал е всички необходими курсове за квалификация и инструктаж както вътре във фирмата така и извън нея, има нужния опит и е в състояние да се справи с доставката на артикулите по приложената спецификация и срокове.

ЕТ „ 2002- КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ“ е една от водещите фирми на българския пазар за компютърна техника. Извършва комплексни доставки на място при клиента. Дългогодишният опит е предпоставка за прецизна работа и коректност към партньорите.

VII. Корпоративни клиенти на фирма ЕТ „ 2002- КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ“

С всяка изминала година, корпоративните клиенти на фирмата ни са се увеличили с пъти в повече.

Ние обслужваме Община Варна и подопечните й звена, Водоснабдяване и канализация- гр. Варна, Община Силистра, Община Кюстендил, Община Провадия, Община Аксаково, Община Враца, Община Разград., Министерство на Финансите, Министерство на околната среда и водите, ОУИ- Варна, с териториалните й Дирекции, ОУИ- София, с териториалните й Дирекции, Първа езикова Гимназия- гр. Варна и много други по- малки клиенти като ЕТ „ Сириус 57- Тихомит Димитров“, гр. Варна, „ Весела“ ООД, гр. Варна, „ Авидеа“ ООД, гр. Варна, „ Брейкинтернешънъл“ ООД, гр. Варна, „ Еврофонд “ ООД, гр. Провадия, „Общинска Застрахователна Компания“ АД, гр. Варна, банка „ Хеброс“, гр. Варна, „ Сдружение Форум Гражданско Общество“, гр. Варна, „ Стоматологичен център I Варна“ ЕООД, гр. Варна, „ Фаст Билдинг“ ООД, гр. Варна .

Основна цел на фирмата за тази година е да увеличим броят на сключените договори с корпоративни клиенти, за да имаме възможност да обезпечим увеличаващият се брой работни места.